Tack för denna gång.

Nu är projektet avslutat.

Projektet Creative Nodes Fusion och mötesplatsen Creative Park pågick mellan 2015 och 2018 med syfte att bidra till att små och medelstora företag inom KKN och delar av IKT-branschen i regionen skulle vidga sin marknad och stärka sin konkurrenskraft.

Projektägare var Luleå Näringsliv AB och projektet finansierades av Luleå kommun, Region Norrbotten och Europeiska regionala utvecklingsfonden. För frågor angående projektet – kontakta Luleå Näringsliv via hej@luleanaringsliv.se.