After work med Region Norrbotten

Region Norrbotten anordnar en After work där de letar efter experimentella pilotprojekt som utgår från kulturella och kreativa näringar. Det bjuds på enklare tilltugg.

Läs mer

Koncentrat, Ataljénord och Coompanion

Koncentrat Koncentrat är en kooperativ förening med mål att öka kunskap om bild och form hos publik och samarbetspartners. Koncentrat verkar som en samlande punkt för medlemmarna där gruppen eller…

Läs mer
858px 510px