Projektets nya fas – FUSE

april 19, 2017

Projektet består av sammanlagt tre faser, Inspire – Fuse – Create. Nu lämnar vi fasen Inspire där vi har haft många inspirationsföreläsningar och fokus på att sprida kunskap om projektet och mötesplatsen. Under inspire-fasen har vi byggt upp ett nätverk med företag och individer från de kulturella och kreativa näringarna samt informations- och kommunikationsbranschen.

Nu går vi in i fasen Fuse. Här kommer vi fokusera på att arbeta i labb och testverksamhet med professionell ledning och i grupp för att överföra teoretisk kunskap till praktisk verksamhet med utgångspunkt från riktiga problem och utmaningar från företag, organisationer och individer.

I denna fas kommer vi sammanföra företag för att testa och experimentera tillsammans med andra. Vi planerar att utföra två stycken Creative Labs som ska generera enkla prototyper och bärkraftiga idéer som senare går vidare i fas tre – Create.

Creative Labs kommer att rigga förutsättningar för att skapa nya tjänster och produkter.

 

Intresserad av att höra mer om Creative Labs? Hör av dig till: hej@creativepark.se
Läs mer om projektet i helhet här