Villkor

Ditt medlemskap:

 • Ansökan om medlemskap är bindande.
 • Medlemskapet gäller så snart vi har bearbetat din ansökan.
 • Luleå Näringsliv AB äger rätten att utan förekommen anledning säga upp medlemskapet.

Användandet av lokalen:

 • Lokalen får endast användas till det ändamål som angivits.
 • Som Creative Member ansvarar du för att lokalen återställs i samma skick som vid tillträdet.
 • Bokade tider för workspace ska följas och respekteras.
 • Visa respekt och hänsyn till alla i Creative Park.
 • Koden till lokalen får inte upplåtas i andra hand.
 • Alkohol får inte förekomma i lokalen utan tillstånd.
 • Rökning och djur är inte tillåtet i lokalerna.
 • Konstverken i huset är ömtåliga och ska behandlas så.
 • Uthyraren tar inget ansvar vid förlust av privata ägodelar.
 • Oaktsamhet som medför extra kostnader debiteras, exempelvis skadad utrustning eller inredning.
 • Varje våningsplan har en utrymningsplan med markerade utrymningsvägar. Som Creative Member ansvarar du över att ta del av informationen.

Villkor gäller från och med 2017-01-01.

Tillbaka