Árbi

Slöjd och hantverk från Sápmi. Traditionell kunskap i modern tid. De sex unga slöjdarna Nils-Johan Labba, Johanna Njaita, Hanna Råman, Per-Stefan Idivuoma, Mattias Harr och Fredrik Prost i gruppen Árbi blandar högkvalitativ mjuk- och hårdslöjd från olika delar av Sápmi.

Varje deltagare visar upp tre helt unika slöjdföremål som visar på den bredd ett hängivet intresse för slöjd som finns hos dem och visar hur olika inspirationskällor och traditioner påverkat deras skapande.

Utställningen visar på deltagarnas tankar kring slöjd, traditioner och kulturarv. Detta för att ge besökarna förståelse om hur gamla traditioner med material, form och funktion inom slöjden lever kvar in i våra dagar och vad som krävs för att kunna vara nyskapande utan att bryta med ursprunget.

Läs mer, klicka här