Brädspelskväll med Popkult Nord

Tisdagen den 28 mars kl 18.00 - 22.00 arrangerar PopKult Nord brädspelskväll hos oss i Creative Park!

FB-ANMÄLAN

PopKult Nord har som uppgift att främja populärkultur i Luleå och Norrbottens län. Till populärkultur räknar vi allt från de klassiska kulturella uttrycken så som teater, sång och dans, till mer moderna så som tv- och datorspel, cosplay, rollspel och serier.
Deras verksamhet bygger på samarbeten med andra föreningar och engagerade, och vårt mål är att belysa och stötta alla som bedriver verksamhet inom det populärkulturella området.

Läs mer här