Digitaliseringens möjligheter

2017 års nationella konferens är ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens läns landsting och Tillväxtverket.

LÄS MER & ANMÄL DIG HÄR

En konferens om hur kulturella och kreativa företag blivit drivande i digital tjänsteutveckling genom digitaliseringens möjligheter.

Digitaliseringen har bidragit till en omvandlingsprocess som pågått i decennier. Nya jobb, branscher och innovationer har uppstått och i sin tur gett upphov till bland annat förändrad konsumtion, andra metoder och annat innehåll.

Omvandlingen är extra påtaglig i och runt kulturella och kreativa näringar. Kreatörer har ofta lättrörliga kompetenser och digitala produkter. De kan nå globala marknader och samtidigt driva sin kreativa verksamhet på landsbygden. Kreatörerna kan också tillföra avgörande utveckling för samhällsekonomins omvandling – lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Och möjligheterna tycks öka.

Nationell temakonferens

Konferensen är en fortsättning på tidigare års uppskattade nationella temakonferenser om kulturella och kreativa näringar. Detta årliga kunskaps- och nätverkstillfälle, med start 2014, har genomförts i Malmö, Borås och Kalmar. Konferensen arrangeras av Tillväxtverket tillsammans med regionalt utvecklingsansvariga aktörer. Temat växlar varje år med utgångspunkt i kulturellt och kreativt värdeskapande. 2017 års nationella konferens är ett samarrangemang mellan Region Norrbotten och Tillväxtverket.

Varmt välkommen !