Frukostföreläsning

Välkommen på frukostföreläsning i Creative Park den 7 december!

Anmäl här!

Ta en gokaffe med Design Thinking Institute och GeoVision Utveckling och upptäck värdet av Scrum och Design Thinking! Dessa angreppssätt ger konkurrenskraftiga idéer, produktiva utvecklingsteam och nöjda kunder.

Design Thinking är ett tillvägagångssätt för kreativ problemlösning. Scrum är en effektiv arbetsform för att driva utvecklingsprocesser. En samverkan kring dessa metoder ger värdeskapande resultat!

Frukostföreläsningen syftar till att inspirera företag och organisationer till nya synsätt som kan användas bl a inom produkt- och affärsutveckling. Lyssna till koncept, tips och erfarenheter och diskutera möjligheterna med oss. Vi ger också några exempel från bl a Spotify, Tesla och offentlig förvaltning. Presentationer och diskussioner kommer att hållas både på svenska och engelska.

Vi bjuder på frukost. Välkommen!