Infoträff: Konst och integration

Resurscentrum för konst arrangerar en infoträff om deras nystartade projekt Konsten att delta Norrbotten. Projektet vill underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare att bli en del av det svenska kulturlivet.

Jobbar du med etablering av nyanlända eller är du en bild- och formskapare som kommit för att leva, verka och bo i Sverige? Vill du bli en del av Konsten att delta Norrbotten?

Konsten att delta Norrbotten, är ett projekt som vill underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare (både de som nyligen kommit och de som har varit här en längre tid) att bli en del av det svenska kulturlivet. För att kunna ta sig in på den svenska konst- och kulturscenen behövs kontakter och nätverk. Resurscentrum för konst startar därför Konsten att delta Norrbotten, för att kunna erbjuda kollegiala träffar och nätverksträffar.

Projektet drivs av Resurscentrum för konst i Norrbotten i samverkan med det nationella projektet Konsten att delta: Bild och form som drivs av KLYS, Konstnärernas Riksorganisation/Föreningen Svenska Konsthantverkare och Industriformgivare i samarbete med Svenska Tecknare, Illustratörcentrum, Svenska Fotografers Förbund, m.f

Läs mer om infoträffen:
http://www.resurscentrumforkonst.se/#/calendar=1&id=283705