KPMG om hållbarhet – att integrera, rapportera och beräkna värde

KPMG:s hållbarhetsexpert, Helena Mueller, delar med sig av lärdomar kring hur andra ledande bolag utvecklat strategi och mål, hur de organiserat sig samt på vilket sätt de arbetar för att integrera frågorna i styrmodell och rapportering.

Anmäl dig här

KPMG om hållbarhet – att integrera, rapportera och beräkna värde

I december träder en ny lag i kraft där styrelsen i stora företag ska avlämna en hållbarhetsredovisning som bland annat ska redogöra för hur miljö- och sociala frågor beaktas i affärsmodell, riskhantering och resultatrapportering. KPMG:s hållbarhetsexpert, Helena Mueller, delar med sig av lärdomar kring hur andra ledande bolag utvecklat strategi och mål, hur de organiserat sig samt på vilket sätt de arbetar för att integrera frågorna i styrmodell och rapportering. Hon kommer även diskutera hur ledande företag idag beräknar och redovisar sitt värdeskapande i samhället.

Läs mer om evenemanget här:
www.blihallbar.se