Möjliggörande IKT

Forskare från Luleå tekniska universitet berättar om sin forskning och om hur informations och kommunikationsteknologi (IKT) kan användas som en möjliggörare för ett bättre samhälle.

Digitaliseringen påverkar snart varje del av våra liv. Den påverkar hur vi rör oss, hur vi pratar med varandra, hur vi genomför vårt arbete eller hur vi använder digital teknik för att få ett säkrare, mer miljövänligt och livskraftigare samhälle.  Möt forskare från Luleå tekniska universitet som berättar om sin forskning och om hur Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) kan användas som en möjliggörare för ett bättre samhälle.

 

Läs mer, klicka här