Nuläge och framtid för de kulturella och kreativa näringarna i Norrbotten

Välkommen till en dialog kring nuläge och framtid för de kulturella och kreativa näringarna i Norrbotten!

Anmäl dig här

 

 • Inledning om de kulturella och kreativa näringarna ur ett nationellt perspektiv.
  Klas Rabe, områdesledare KKN, Tillväxtverket

 • Presentation, beskrivning och analys av de kulturella och kreativa näringarna i Norrbotten baserat på en färsk undersökning genomförd hösten 2016.
  Stina Almkvist, Creative Consulting

 • Creative Talks/Workshop med alla deltagare om strategi, handlingsplan och konkreta åtgärder för att ta de kulturella och kreativa näringarna i Norrbotten till nästa nivå.

  Länsstyrelsen i Norrbotten och Norrbottens läns landsting har ett uppdrag att ta fram en regional strategi och handlingsplan för att främja utvecklingen av den kulturella och kreativa näringen (KKN). Dialogdagen är ett inspel i detta arbete.

  Läs mer här