Fredrik Lindegren – Umeås erfarenheter kulturhuvudstadsåret 2014

Fredrik Lindegren, kulturchef, berättar utifrån hans egna perspektiv om hur Umeå tog sig an projektet kulturhuvudstadsåret 2014. Välkommen till ett intressant och inspirerande föredrag under NMW veckan!

Fredrik Lindegren har varit kulturchef i Umeå kommun i snart tio år i, ett arbete som har präglats till stor del av arbetet med de europeiska kulturhuvudstadsåret som genomfördes 2014. Fredrik vad konstnärlig ledare med ansvar för ansökan och programmet.

Under föredraget kommer Fredrik att utifrån hans egna perspektiv berätta om hur Umeå tog sig an projektet, genomförandet, utvärderingen, mottagandet och mycket mer.

European Capital of Culture, eller det europeiska kulturhuvudstadsåret, är ett av de mest prestigefyllda och långlivade projekt som drivs och utvärderas av EU. Sedan 1985 har kulturhuvudstäder utsetts årligen och över 50 städer har hittills burit titeln. Europas största kulturprojekt passerar aldrig obemärkt och satsningen innehöll många unika och oförglömliga händelser men också debatter och diskussioner.

Kulturhuvudstadsåret i Umeå genomfördes med en total budget på 453 Mkr och resulterade i bland annat 100 projekt, 80 events och över 30 festivaler och utöver det ett stort antal konferenser samt en europaturné. Antalet hotellövernattningar i Umeå ökade med 25% och försäljning av biljetter till olika aktiviteter ökade med 35%. PWC, Statskontoret och EU har utvärderat projektet.

www.nmw.nu