Hållbar – kunskap, samsyn och samverkan ger hållbara affärer

ANMÄL DIG HÄR

Kemiföretaget Wibax erbjuder produkter och tjänster som hjälper basindustrin att minska sin miljöpåverkan från produktion och transport. David Wiklund, vd för affärsområdet Biofuel, berättar om insikt och kunskap som ögonöppnare och drivkraft för hållbar utveckling hos företagen. Han lyfter också det gemensamma ansvar som företag, politiken och samhället har för att göra det attraktivt och lönsamt att utveckla hållbara affärer.

Evenemanget är helt kostnadsfritt. Deltagarna erbjuds subventionerad lunch. Antalet platser är begränsat. Anmälan är bindande och utebliven närvaro debiteras 195 kr per person.

”Hållbar” är ett Luleåbaserat affärsnätverk och ett initiativ med målsättning att skapa en mötesplats för företag och organisationer med hållbarhet som utgångspunkt i affärsutveckling och värdeskapande. Här samlar vi företag som intresserar sig för hållbarhetsfrågor och vill veta mer, och de företag som redan arbetar aktivt och affärsmässigt med hållbarhet. 

www.blihallbar.se