Kontakt

Välkommen till Creative Park!

Hitta till oss 

 

Ulrica Magnusson, koordinator
ulrica@creativepark.se
070-508 32 61
Kristina Alatalo, koordinator
kristina.alatalo@luleanaringsliv.se
070-638 52 20

   Projektledning

Anders Granberg, projektledare
anders@granbergab.se
070-530 20 40
Annie Arnqvist, arkitekt
annie.arnqvist@gmail.com
070-211 61 42
Niclas Wikström, digital entreprenör
nicke@ohmy.se
070-247 88 80
Skicka